Thursday, January 26, 2023

Thursday, January 19, 2023

TSPSC Group-1 Mains Syllabus and Exam Pattern

10:59 PM
TSPSC Group-1 Mains Exam Pattern and Syllabus TSPSC గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష విధానం ఖరారు సబ్జెక్టు నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సుకు ఆమోదం  గ్రూప్‌-1...

Sunday, January 15, 2023